Regulamin Konkursu „Wygraj piękne usta na Nowy Rok!”

Regulamin Konkursu „Wygraj piękne usta na Nowy Rok!”

 • Organizatorem Konkursu jest klinika medycyny estetycznej Estetica Nova.
 • Fundatorem Konkursu jest Teoxane Polska Sp. z O.O.
 • Nagrodą w konkursie jest jednorazowy zabieg korekty ust preparatem Teoxane RHA1, RHA2, RHA3 lub RHA KISS (w zależności od indywidualnych uwarunkowań anatomicznych i potrzeb). Losowanie wygrywają dwa losy (dwie osoby). U jednej osoby zabieg zostanie wykonany przez dr Ewę Rybicką, a u drugiej osoby przez dr Barbarę Gelo.
 • Wygrywają 2 osoby.
 • Konkurs trwa od dnia 03.01.2022 do 31.01.2022 do godziny 23:59 czasu polskiego.
 • Uczestnik chętny wziąć udział w konkursie powinien od dnia 03.01.2022r. do dnia 31.01.2022 do godziny 23:59 czasu polskiego wykonać dowolny zabieg z zakresu kosmetologii w klinice Estetica N​ova.
 • Zgłoszenie udziału w konkursie odbywa się poprzez włożenie losu ze swoim imieniem i nazwiskiem do kuli znajdującej się w recepcji kliniki Estetica Nova przy ul. Jana Kazimierza 32B lok. U1 01-248 Warszawa lub w recepcji kliniki Estetica Nova przy ul. Opaczewskiej 43 lok. 4 01-248 Warszawa.
 • Każdej osobie korzystającej z usług z zakresu kosmetologii od dnia 03.01.2022 do 31.01.2022 przysługuję jedno zgłoszenie konkursowe. 
 • Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. 
 • Zgłoszenia konkursowe będą weryfikowane w dniu 1.02.2022 r.
 • Losowanie zwycięzcy nastąpi na profilu kliniki Estetica Nova na Facebooku najpóźniej do dnia 1.02.2022 r. do godziny 21:00.
 • Zwycięzca zostanie poinformowany Telefonicznie lub poprzez SMS.
 • Warunkiem odebrania nagrody jest umówienie się przez zwycięzcę w wiadomości prywatnej na profilu Estetica Nova na Facebooku lub pod numerem telefonu 505 301 233 na wizytę konsultacyjną do dnia 14.02.2022 do godziny 21:00.
 • Zrealizowanie wygranego zabiegu musi nastąpić do dnia 01.06.2022, w przeciwnym wypadku wygrana przepada. 
 • Warunkiem skorzystania z konkursu jest podpisanie zgody na wykorzystanie wizerunku (dolna część twarzy), pełnoletność oraz zgoda na wizytę kontrolną po 3 tygodniach od wykonanego zabiegu powiększania ust.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu w przypadku istnienia medycznych przeciwskazań. 
 • Organizator oświadcza, iż dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora, jako administratora danych osobowych, w związku z realizacją Konkursu, będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (w szczególności wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania i wysyłania nagród), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. NR. 101, poz.926. z późn. zm.).
 • Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody i przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią, jednakże nie może żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.

Powiązane zabiegi: