Konkurs Estetica Nova i ProXN!

Pewnie wiele słyszałaś o pozytywnym działaniu antyoksydantów w pielęgnacji.

Antyoksydanty to nic innego jak przeciwutleniacze, które mają dobroczynny wpływ na skórę, ponieważ  min. neutralizują wolne rodniki, które są przyczyną stresu oksydacyjnego a ten przyspiesza starzenie skóry i rozwój różnych jej problemów.

Wiele razy pisaliśmy o ksantohumolu, jednym z najaktywniejszych antyoksydantów, w kontekście jego silnego działania przeciwzapalne i przeciwutleniające.

Dzisiaj mamy dla Ciebie niespodziankę!

Chciałabyś wypróbować antyoksydacyjną pielęgnację Pro XN? Weź udział w naszej akcji. Do wygrania zestaw kosmetyków o wartości 1000 zł! 

Wow! A dokładnie:

  • Bright up Therapy, czyli skoncentrowana emulsja oparta o kompleks Ksantohumolu i synergicznie działające substancje o właściwościach rozjaśniających i przeciwstarzeniowych,
  • Antioxidant Therapy, silnie skoncentrowane serum oparte o kompleks Ksantohumolu,
  • Prime Mist, terapeutyczna mgiełka oparta o kwas laktobionowy i glukonolakton,
  • Ochronna pomadka do ust.

Co trzeba zrobić, by wygrać ?

1. Odpowiedz w komentarzu na pytanie: 
 
Jak dbasz o skórę wrażliwą skłonną do przebarwień?
 
2. Oznacz w komentarzu 3 osoby, którym chciałabyś udostępnić ten post.
 
2. Polub na Instagramie profile Estetica Nova  i Pro XN Professional.

Trzymamy za Ciebie kciuki! 

Regulamin konkursu: 

WARUNKI OGÓLNE
• Organizatorem „Akcja – Antyoksydacja!” jest klinika Estetica Nova
w Warszawie. Partnerem Akcji jest firma Pro XN.
• Warunki uczestnictwa w Akcji określone są w niniejszym regulaminie („Regulamin”), a każde zgłoszenie Uczestnika będzie jednoznaczne z faktem, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje.

CZAS TRWANIA AKCJI
Zgłoszenia chęci udziału w Akcji prosimy nadsyłać od momentu publikacji ogłoszenia
do 25 czerwca 2023 r. do godz. 23:59.

Ogłoszenie wyników w 27 czerwca o godz. 12:00. (Komentarz pod postem).

UCZESTNICY
• Uczestnikiem Akcji może być każda pełnoletnia osoba, posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art.22 (1) ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), zamieszkała na terytorium Polski.
• Z udziału w Akcji wyłączeni są pracownicy Organizatora i Partnera oraz osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Akcji, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób.
• Uczestnicy zgłaszający chęć udziału w Akcji wyrażają zgodę na wykorzystanie
i rozpowszechnianie wizerunku.

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA
• Do udziału w Akcji można zgłosić się poprzez napisanie komentarza pod postem na Instagramie Kliniki Estetica Nova. 
• Żeby wygrać kosmetyki o wartości 1000 zł należy:

- odpowiedzieć na pytanie: „Jak dbasz o skórę wrażliwą skłonną do przebarwień”

- polubić profil kliniki Estetica Nova na Instagramie oraz profil Pro XN Professional

- w komentarzu z odpowiedzią zachęcić do udziału w akcji 3 osoby.


PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I PRAWA AUTORSKIE
• Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika zasad Akcji opisanych w Regulaminie.
• Administratorem danych osobowych Uczestników jest klinika Estetica Nova mieszcząca się przy ul. Jana Kazimierza 32B Lok. U 1 w Warszawie. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), na zasadach określonych w Regulaminie.
• Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach niezbędnych do przeprowadzenia Akcji i nie będą przetwarzane do innych celów.
• Każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarza Organizator ma prawo do:
a) dostępu do swoich danych,
b) żądania ich sprostowania (poprawiania, uzupełnienia),
c) żądania usunięcia danych,
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f) przenoszenia danych, które dostarczyła tj. otrzymania danych w ustrukturyzowanym, powszechnie dostępnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, oraz przesłania danych innemu administratorowi,
g) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane w sposób naruszający prawo,
h) cofnięcia wyrażonej uprzednio zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 
CEL AKCJI:
• Celem Akcji jest zwrócenie uwagi na istotę antyoksydacji w pielęgnacji.


INNE POSTANOWIENIA
• Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne.
• Organizator zastrzega sobie możliwość, na każdym etapie trwania Akcji, wykluczenia Uczestnika, który działa w sposób sprzeczny z zasadami Akcji opisanymi w Regulaminie lub w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa i zasady współżycia społecznego.
• Wszelkie dodatkowe informacje związane z uczestnictwem w Akcji, Uczestnik może uzyskać, wysyłając e-mail na adres: kontakt@esteticanova.com.pl.
• Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Akcji bez podawania przyczyn, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Akcji.
• We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Organizator Akcji.

Powiązane zabiegi: