Regulamin karty stałego klienta

 

 

REGULAMIN KARTY STAŁEGO KLIENTA

KLINIKI MEDYCYNY ESTETYCZNEJ ESTETICA NOVA

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Karty Stałego Klienta (zwanej dalej „Kartą”) Kliniki Medycyny Estetycznej Estetica Nova.

2. Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2020 r.

3. Wystawcą Karty jest Klinika Medycyny Estetycznej Estetica Nova.

4. Uczestnictwo w Programie

4.1 Aby otrzymać Kartę Stałego Klienta należy dokonać zakupu minimum jednej usługi w Klinice Estetica Nova na kwotę minimum 4000 zł w ciągu roku. 

4.2 Transakcje dokonywane przez uczestnika programu będą zapisywane w systemie oraz kumulowane.

Rabat zwiększa się wraz z rosnącą wartością zakupów i wynosić będzie:

5% - od 3500zł do 7000 zł

10% - od 7001zł do 10 000zł

15% - od 10 001zł 

4.3 Usługi zakupione przez klienta sumują się. 

4.4 Dane osobowe Uczestnika będą wprowadzane do bazy danych Programu Karty Stałego Klienta Kliniki Medycyny Estetycznej Estetica Nova.

4.5 Klinika Medycyny Estetycznej Estetica Nova  nie odpowiada za skutki braku możliwości wykorzystania Karty Stałego Klienta wynikające z okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności.

5. Karta jest kartą imienną – na karcie widnieje imię i nazwisko jej posiadacza w formie podpisu.

6. Kartą może posługiwać się wyłącznie posiadacz Karty.

7. Karta przeznaczona jest tylko dla klientów indywidualnych. Klient dokonujący zakupu przy pomocy Karty, może otrzymać wyłącznie paragon lub fakturę imienną.

8. Warunkiem uzyskania rabatu przy zakupie w Klinice Medycyny Estetycznej Estetica Nova jest okazanie Karty.

9. Karta upoważnia do:

  • 5% rabatu - karta niebieska - na zakup dowolnej usługi w Klinice Medycyny Estetycznej Estetica Nova.
  •  10% rabatu karta srebrna - na zakup dowolnej usługi w Klinice Medycyny Estetycznej Estetica Nova.
  • 15% rabatu karta złota - na zakup dowolnej usługi w Klinice Medycyny Estetycznej Estetica Nova.

- wszystkie karty upoważniają do korzystania z oferty przygotowanej tylko dla Stałych Klientów Kliniki Medycyny Estetycznej Estetica Nova.

10. Rabaty nie łączą się z innymi promocjami i ofertami specjalnymi w Klinice Medycyny Estetycznej Estetica Nova.

11. Karta nie jest kartą kredytową ani płatniczą. Rabatów nie można wymienić na gotówkę.

12. Karta ważna jest do momentu, aż właściciel Klinika Medycyny Estetycznej Estetica Nova nie poinformuje o jej wycofaniu bądź zmianie na inną kartę.

14. Klinika Medycyny Estetycznej Estetica Nova zastrzega  sobie prawo do wyłączenia niektórych towarów z oferty objętej rabatem wynikającym z posiadania Karty.

15. Karta uszkodzona w sposób uniemożliwiający identyfikację Karty lub jej posiadacza nie będzie honorowana.

16. Za wystawienie Karty bądź jej duplikatu nie jest pobierana opłata.

17. Wystawca zastrzega sobie prawo do unieważnienia Karty w przypadku, gdy jej właściciel świadomie udostępnia ją osobom trzecim w celu uzyskania przez nie dodatkowych zniżek lub innych korzyści wynikających z posiadania Karty.

18. Klinika Medycyny Estetycznej Estetica Nova zastrzega sobie prawo do zmian w 

Regulaminie Karty.

19. Posiadacz Karty ma prawo wglądu do swoich danych personalnych oraz do ich zmiany.

20. Dane osobowe przekazane przez posiadacza Karty Klinice Medycyny Estetycznej Estetica Nova przetwarzane są przez w sposób uniemożliwiający dostęp do nich 

osobom trzecim.

 

Klinika Medycyny Estetycznej Estetica Nova

regulamin_karty_stalego_klienta