Cellulit

Czym jest cellulit?

Cellulit, panikulopatia obrzękowo włóknista,li­po­dy­stro­fia  to tylko niektóre z nazw choroby tkanki podskórnej polegajacej na nie­pra­wi­dło­wym roz­miesz­cze­niu tłuszczu powierzchownego w wyniku zmian obrzę­ko­wo-włók­ni­sty­ch. Ob­ja­wem cel­lu­li­tu jest nie­rów­na i po­fał­do­wa­na po­wierzch­nia skóry. Naj­czę­ściej wy­stę­pu­je na udach, bio­drach, ko­la­nach, po­ślad­kach oraz ra­mio­nach. Z czasem w miej­scach wy­stę­po­wa­nia cel­lu­li­tu zauważalne są guzki i zgru­bie­nia, które przy do­ty­ku bywają bo­le­sne. Cel­lu­lit wy­stę­pu­je u coraz młod­szych kobiet, niezależnie od tuszy. Mężczyźni znacznie żadziej mają objawy tej choroby (zależy ona bowiem od wpływu estrogenów)

Wyróżniamy 4 stadia rozwoju choroby:

  • I stadium (obrzękowe): charakteryzuje się zmniejszeniem elastyczności, zwiększeniem możliwości ujęcia skóry w fałd, hipotermią, zwiększeniem „ciastowatości” skóry,
  • II stadium (fibrozy- włóknienia): skóra jest blada, hypotermiczna, obserwuje się zwiększenie „ciastowatości” skóry, regionalne zmniejszenie elastyczności i zwiększenie zdolności ujęcia jej w fałd. Odczucia parestezji niebyt wyraźne, a „pinch test” (test szczypania) jest negatywny.
  • III stadium (sklerozy- stwardnienia): widoczna jest ” skórka pomarańczowa”. Wyczuwalne są też drobne granulki w głębszych warstwach tkanki podskórnej, czasami pojawia się ból. Następuje zmniejszenie elastyczności skóry z rejonami skóry wiotkiej. Brak dolegliwości bólowych spontanicznych, czasami pozytywny „pinch test”.
  • IV stadium (guzkowe): skóra blada, pofałdowana o wyglądzie przypominającym „materac”, regionalnie hypotermiczna, wiotka. Łatwo daje się ujęć w fałd. Wstępują guzki pojedynczo lub w pakietach, bolesne palpacyjnie. Często zgłaszany jest ból spontaniczny. Pozytywny „pinch test.

Istnieje wiele przyczyn wpływających na rozwój cellulitu. Ostatnio badacze zgodni są, że podstawową jest wpływ kobiecych hormonów płciowych, estrogenów. Wśród innych przyczyn wymienić można złą, niedostosowana do potrzeb własnego organizmu dietę, brak ruchu, zaburzenia krążenia krwi oraz układu limfatycznego, uwarunkowania genetyczne (decydują o tym, czy nasze komórki tłuszczowe które mają mniej, czy więcej receptorów wiążących tłuszcz), dużą liczba wypalanych papierosów(nikotyna zwęża naczynia krwionośne, co znacznie utrudnia dostarczanie komórkom tlenu i hamuje proces spalania tłuszczu), picie nadmiaru kawy, która ma duży wpływ na zatrzymywanie płynów w tkankach.