Regulamin karty stałego klienta

Czerwiec 29, 2020

Regulamin karty stałego klienta

  1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Karty Stałego Klienta (zwanej dalej „Kartą”) Kliniki Medycyny Estetycznej Estetica Nova. 2. Regulamin obowiązuje od dnia 01 Stycznia 2024 r. 3. Wystawcą Karty jest Klinika Medycyny Estetycznej Estetica Nova. Karty wystawiane są dwa razy do roku w czerwcu oraz w grudniu. Kart nie wystawia się w innych terminach.  4. Uczestnictwo w Programie 3.1 Aby otrzymać Kartę...

Czytaj więcej
regulamin_karty_stalego_klienta